Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

De "Form 4" is een oud bassin dat werd gebruikt om boten te herstellen. Dit is een site rijk aan flora en fauna onder water.

Route de l'Écluse Trystram, Dunkerque (France)

(neem afrit 62 op de autostrade t.h.v. Dunkerque)
GPS-coördinaten: 51°02'34.7"N 2°22'07.5"E

Reken 1 uur rittijd!

-------------------------------------
Uittreksel HHR SDTO vzw:

HOOFDSTUK XIII: DUIKEN IN FORME 4 IN DUNKERQUE

Art XIII.1. De duikorganisator bezorgt op de donderdag voorafgaand aan het duiken in Forme 4 du port Est de Dunkerque aan de materiaalmeester in het SDTO-materiaalkot een lijst van de deelnemers met vermelding van de datum en het aanvangsuur van het duiken in Forme 4.

Art XIII.2. De duikorganisator ontvangt van de materiaalmeester een ‘Forme 4’-pakket dat bevat:

 • het bord (met de A-vlag)
 • een loodgordel (om dit bord te beveiligen)
 • een duikboei
 • een zaklamp om het bord te verlichten

Art XIII.3. De duikorganisator neemt vóór aanvang en op het einde van elke duik in Forme 4 contact op met la Vigie Est (de Uitkijk Oost) op het nummer +33 3 28 28 76 03 (aan- en afmelden). De duikorganisator respecteert de voorziene regels na het bekomen van de toelating van la Vigie Est, namelijk:

 • het plaatsen van het bord met de A-vlag – gericht naar de vaargeul;
 • het plaatsen van de duikboei in het midden aan de ingang van Forme 4;
 • het bord met de A-vlag én de duikboei moeten ook verlicht worden als de duisternis intreedt.

Art XIII.4. De duikorganisator zal elk ongeval tijdens het duiken in Forme 4 onmiddellijk melden aan la Vigie Est op het nummer +33 3 28 28 76 03.

Art XIII.5. De duikorganisator vermeldt in zijn briefing dat het verboden is te duiken voorbij het dok van Forme 4.

Art XIII.6. De duikorganisator bezorgt op de donderdag na het duiken in Forme 4, het ‘Forme 4’-pakket, gespoeld en droog aan de materiaalbeheerder in het SDTO-materiaalkot.

Art XIII.7. Scuba Diving Team Oostende vzw neemt geen enkele verantwoordelijkheid als bij een ongeval in Forme 4 de duikorganisator de artikelen XIII.1 tot XIII.6 niet in acht heeft genomen.

Waarborgen en bijzondere voorwaarden conform de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Regering dd. 31.05.2002 en 27.02.2009 en 2017 en conform de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers d.d. 03.07.2005, haar wijzigingen en het K.B. van 19.12.2016:

 • Polis COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBIJSTAND download

 • ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTFEDERATIES download

 • BIJLAGE AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTFEDERATIES download

 • Samenvatting van de polisvoorwaarden download

Aangifteformulier ongeval:

 • Algemene aanwijzingen bij een ongeval en Medisch attest: download

 • Algemene aanwijzingen bij een ongeval en Medisch attest (engelse versie): download

LIJST DEELNEMERS NIET-LEDEN SPORTPROMOTIONELE ACTIES VVW
* lijst binnen 24 uren opsturen naar VVW

Verplichting bij ongeval of schadegeval
Ieder gebeurtenis waarvoor de waarborg van deze polis wordt ingeroepen dient binnen de 10 dagen aangegeven te worden.
Dit kan door middel van een ongevalsverklaring die tijdig ingevuld en ondertekend aan NV CONCORDIA, Sassevaartstraat 46/301 - 9000 GENT
(tel. 09.264.11.11) wordt overgemaakt!

Licht ook het VVW-Duiken secretariaat in:

VVW-Duiken vzw 
Beatrijslaan 25
B-2050 ANTWERPEN

e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 
 
tel.:   03 219 69 68       
fax:   03 219 77 00   

 

Pagina 1 van 2

| Privacy& Disclaimer |

© 1982-2018 Scuba Diving Team Oostende vzw. All Rights Reserved. Designed By Duukertje.