Clubinfo

Korte inhoud:

 

Maak je keuze in de inhoudsopgave om onze Statuten, Reglement van Inwendige Orde, Reglement Jeugdduiken en de Informatienota te lezen.

Je kan ook de tot nu toe uitgegeven boekjes inkijken die werden uitgeven ter gelegenheid van onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.