Duikvaardigheden Duiker 1*

Dit zijn alle basisduikvaardigheden van de 1*-duikopleiding. Van allemaal is een beschrijving.

Bovendien is een aantal vaardigheden gefilmd.


Af- en aandoen duikuitrusting aan de oppervlakte (Pdf 162 KB)

Er zijn situaties waarin je – terwijl je in het water ligt – je uitrusting aan of af moet kunnen doen. In de Pdf lees je hoe dat gaat en waar je op moet letten.


Alarmeren buddy (Pdf 113KB)

Je moet onder water snel de aandacht van je buddy kunnen trekken. Daar zijn verschillende manieren voor. Lees ze in de Pdf.


ALV-controle (Pdf 115KB)

De ALV is je back-up onder water. Een back-up die niet functioneert, is zinloos. Daarom leer je een vaste procedure voor om de werking van je ALV te checken.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


ALV-opstijging (Pdf 122KB)

Help je buddy naar de oppervlakte als zijn luchtvoorziening niet goed functioneert. Je oefent dit zowel vanaf de bodem (10-20 meter) als ‘in het blauw’ (5-10 meter).

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Automaat klaren (Pdf 92KB)

Je moet je ademautomaat ook onder water kunnen klaarmaken om uit te gaan ademen. Lees in de Pdf dat je altijd eerst moet uitademen en waar je nog meer op moet letten.


Basistrim (Pdf 155KB)

De voor jou perfecte configuratie en hoeveelheid lood zijn belangrijk voor je duikcomfort. We noemen dat je basistrim. In de Pdf lees je hoe kunt uitvinden wat jouw ideale basistrim is.


Begeleide opstijging (Pdf 122KB)

Help je buddy naar de oppervlakte als hij zich niet goed voelt. Je oefent dit zowel vanaf de bodem (10-20 meter) als ‘in het blauw’ (5-10 meter).

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijvingvan.


Blazende automaat (Pdf 114KB)

Lees in de Pdf hoe je voorkomt dat je automaat onder water ongecontroleerd gaat blazen. Voor het onwaarschijnlijke geval dat dit je toch zou overkomen, leer je hoe je uit een blazende automaat kunt ademen..


Bubblecheck (Pdf 111KB)

Met de bubblecheck controleer je onder water bij de start van je duik of er geen lucht lekt en of je computer en je ALV goed functioneren. In je 1*-opleiding voer je deze  check vrij zwevend uit op een diepte van 3 tot 5 meter.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Buddycheck (Pdf 112KB)

Voordat je het water ingaat, controleren jij en je buddy bij elkaar of alle noodzakelijke uitrusting aanwezig is en of die werkt.


Buddy-kwijtprocedure (Pdf111KB)

Lees in de Pdf wat je moet doen als je onder water onverhoopt je buddy kwijt zou raken.


Check de Stek (Pdf 92KB)

Je moet net voordat je te water gaat een laatste check doen van je duikstek. Daarvoor heb je een handige checklist: Check de Stek.


Communiceren met je buddy (Pdf 160KB)

Lees in de Pdf hoe je adequaat met je buddy communiceert over wat je ziet en over zaken die samenhangen met jullie duikplan en veiligheid.


Duikset op- en afbouwen (Pdf 162KB)

Je leert alle onderdelen van je set op de juiste manier in elkaar te zetten en na de duik weer af te bouwen.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Duikplan maken en bewaken (Pdf 180KB)

In je duikplan werk je onder meer uit hoe diep en hoe lang je gaat duiken en hoeveel lucht je daarvoor nodig hebt. Lees in de Pdf welke onderdelen je duikplan heeft en hoe je onder water je plan bewaakt.


Gebruik van de snorkel (Pdf 92KB)

Lees in de Pdf hoe je in het water aan de oppervlakte wisselt tussen je automaat en je snorkel.


Gecontroleerde afdaling (Pdf 118KB)

Met een gecontroleerde afdaling ga je beginnen aan je duik. Daal niet sneller dan 20 meter per minuut.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Gecontroleerde opstijging (Pdf 115KB)

Met een gecontroleerde opstijging sluit je je duik veilig af. Stijg niet sneller dan 10   meter per minuut.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Kramp verhelpen (Pdf 153KB)

Je leert hoe je zwevend op een diepte tussen 10 en 20 meter bij jezelf en bij je buddy kramp kunt verhelpen.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Leiden van de duik (Pdf 151 KB)

Het is plezierig als jij en je buddy tijdens de duik een heldere taakverdeling hebben. Jij leert daarom onder meer hoe je leidend duiker kunt zijn.


LTD-controle (Pdf 164KB)

LTD = Lucht – Tijd – Diepte. Met de LTD-controle bewaak je tijdens de duik steeds je plan. Dit is met stip de belangrijkste procedure waarmee jij de veiligheid van jezelf en je buddy borgt.


Masker klaren (Pdf 122KB)

Jij leert onder water zwevend en zwemmend je duikbril die helemaal van je hoofd af is weeropzettenenvervolgensleegblazen,zodatjeweergoedkanzienenvanjeduikkan genieten.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Materiaalcontrole (Pdf 111KB)

Onder water ben je voor je veiligheid afhankelijk van een goed werkende uitrusting. Dat controleer je dus dubbel en dwars.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Navigeren (Pdf 113KB)

Om te komen waar je wilt zijn, moet je als duiker onder water je weg kunnen vinden. Lees in de Pdf de eerste beginselen van natuurlijke en kompasnavigatie.


Oren klaren (Pdf 112KB)

Het is erg belangrijk dat je je oren goed en gemakkelijk kunt klaren.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Reddingsopstijging (Pdf 120KB)

Hiermee breng je je buddy naar boven als hij zelf zijn uitrusting niet meer kan bedienen. In je 1*-opleiding oefen je dit op een diepte tussen 3 en 5 meter.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Terugvinden automaat (Pdf 115KB)

Het kan gebeuren dat je onder water je automaat verliest. Daarom leer je hoe je hem gemakkelijk weer terug kunt vinden.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Te water gaan (Pdf 123KB)

Hoe ga je eenvoudig en veilig te water? Hoe kun je je buddy daarbij helpen?

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Trimmen (Pdf 111KB)

Je leert samen met je buddy op 5 meter een stop van 3 minuten uit te voeren. Jullie afwijking in diepte omhoog of omlaag is niet groter dan 1 meter (je hebt dus 2 meter speling).

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Vinslagen (Pdf 94KB)

Het gemak waarmee je je vinnen gebruikt, heeft veel effect op je duik.

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Water verlaten (Pdf 155KB)

Hoe verlaat je veilig het water? Hoe kun je je buddy daarbij helpen?

Bekijk het bijhorende filmpje om te zien hoe je dat doet. In de Pdf vind je er ook een beschrijving van.


Zwemmen zonder masker (Pdf 210KB)

Het kan gebeuren dat tijdens een duik je masker afgeduwd wordt. Dit is geen reden voor paniek. Met deze oefening leer je dat je ook zonder masker op veilig bent onder water.